Links overslaan

Privacyverklaring

Moonchild Baby Spa privacyverklaring

Moonchild baby spa werkt met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie om onze diensten te kunnen aanbieden. Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde informatie en respecteren je privacy. Conform de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verwerken wij alle ontvangen persoonsgegevens. Op deze pagina lees je hoe wij dat doen.

Contactgegevens
Moonchild Baby Spa B.V.
Adres: Kazernestraat 4, 7411 CJ, Deventer
KVK: 86903179
Telefoon: 0639014449
Mail: info@moonchildbabyspa.nl
Website: www.moonchildbabyspa.nl

Verwerking persoonsgegevens

Moonchild Baby Spa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief worden via de website, in correspondentie en telefonisch
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Moonchild Baby Spa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Wij contact moeten opnemen om dienstverlening voor te kunnen zetten
 • Je te informeren over wijzigingen.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Moonchild Baby Spa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Indien het nodig is naar aanleiding van wettelijke verplichtingen.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Moonchild Baby Spa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon ( Moonchild Baby Spa ) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moonchild Baby Spa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of melding van aangifte bij de politie/advocaat/incassobureau.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moonchild Baby Spa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1-5 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moonchild Baby Spa gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Recht van inzage, correctie of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens Moonchild Baby Spa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming, bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moonchildbabyspa.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Graag bij het verzenden van de paspoort de volgende velden zwart maken: pasfoto, de regels met nummers onderaan de pagina, het paspoortnummer, Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van je privacy. Wij streven erna om binnen 4 weken te reageren op jouw verzoek.

Klachten

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Heb je een klacht met betrekking tot onze werkwijze over de gegevensverwerking, dan vernemen wij het graag. Klachten kunnen ingediend worden via moonchildyspa.nl.
Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
 

Beveiliging van persoonsgegevens

Moonchild Baby Spa treft passende technische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongevraagde wijzigingen tegen te gaan. Om de veiligheid te waarborgen maken wij gebruik van firewalls en veilige servers.

Wijziging Privacyverklaring

Moonchild Baby Spa behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen worden via de website bekend gemaakt.